Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte 2021

DNT Nesodden Turlag innkaller til digitalt årsmøte torsdag 18. mars 2021 kl. 18:00-19:30.
Her er link til møtet.

Saksliste:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7: Valg av styre og valgkomité


Saker til årsmøtet sendes på epost til post@nesoddenturlag.no innen mandag 1. mars.

Se saksdokumentene her.
Revisorrapport  blir lagt fram på møtet.

Velkommen til årsmøte!

Alle våre aktiviteter blir presentert på vår hjemmeside Nesodden Turlag, men også på vår facebook side facebook.no.

Gå derfor inn og lik oss om du ikke allerede har gjort det, slik at du får med deg alle aktiviteter, turer og annet som skjer i regi av turlaget.

Skrevet av Marianne Kolstad 20. februar 2021