Årsmøte

Arrangement

Dato
16. mars kl. 18:15
Passer spesielt for
Voksne
Arrangører
Nesodden Turlag, Barnas Turlag Nesodden
Turområde
Oslofjorden, Oslomarka (se kart)
Turkode
Årsmøte

Velkommen til årsmøte 16. mars 2019

Nesodden Turlag ønsker velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl 18.15 på Schrader Gartneri.
Her finner du saksliste til årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på møtet.

SAKSLISTE:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding 2019
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7: Valg av styre og valgkomité

Vi serverer kaffe, te og noe å bite i.

VEL MØTT!

Årsmelding 2019

STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Sigurd Parmann, leder, ikke på valg, ønsker ny leder
Kristin Schrader, ikke på valg, 
Anne Selsjord(Barnas turlag), på valg, tar ikke gjenvalg
Cato Zahl Pedersen, på valg, tar gjenvalg
Ragnar Storhaug, på valg, tar gjenvalg
Monica Egeli, Ikke på valg

Valgkomite:
Hanna Krange, ikke på valg
Bjørg Myhren, på valg, tar ikke gjenvalg

Styret har hatt 6 styremøter i 2019

Nesodden Turlag har 1196 (1005) Facebook følgere.

Resten av årsmelding og regnskap legges ut på vår hjemmeside senest to uker før årsmøte.

Årsmøte

Velkommen til årsmøte 16. mars 2019 Nesodden Turlag ønsker velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl 18.15 på Schrader Gartneri. Her finner du saksliste til årsmøtet. Valgkomiteens innstilling blir lagt ...